Festergut

Yetenekleri

Gastric Bloat

Bu buff ı alan kişiye 12k hasar verir ayrıca 100 sn. boyunca yapılan hasarı %10 arttırır ve son olarak Gastric Explosion denen çok yüksek hasar veren bir patlamaya yol açar.

Gastric Explosion

Gastric Bloat’un oluşturduğu Gastric Explosion 48750 ile 51250 hasar vermektedir.

Gaseous Blight

Gastric Explosion’dan sonra Boss etrafa bir duman yayar ve 3 seferde bunu içine çekmektedir. Hiç çekmeden bu duman herkese 4.5k shadow hasarı verir. 1 kere içine çektiğinde 3k, 2. çekişte 2 k ve son olarak 3. çekişte 1.5k hasar verir.

Inhale Blight

Yapılan hasarı ve kişinin Attack hızını %30 arttırır. Gaeseous Blight’tan gelen hasarı düşürür. 3 kere stacklenebilir.

Pungent Blight

Raid’deki tüm oyunculara 50k hasar verir. Inhaled Blight‘ın ve inoculate’in stacklerini resetler ve Gastric Blightta 3 nefesten sonra gerçekleşmektedir.

Gas Spore

Alan kişi etrafına 2k hasar verir, ayni zamanda shadow resistance da verir. Inoculated denen bir stack’e yol açar.

Inoculated

3 kere stacklenebilir. 2 dakika boyunca shadow hasara %25 resistance sağlar.

Vile Gas

Bir bölgeye yayılan bu buff, 6 sn boyunca her 2 sn’de 4k hasar verir ve etkilenen oyuncuların etrafındakilere 4k zarar verecek şekilde kusmasına yol açar.

Taktik

Tank Festegut’ı ortada tanklar ve melee arkadan saldırır. Range ve healerlar ise aralarında 8 yard kalacak şekilde odanın yarısına dağılmalıdırlar. Fight boyunca Boss, rastgele range oyunculara  Vile Gas atarak onların kusmasına sebep olur. Kusan kişi bu debuff’ı 8 yard içindeki herkese iletir. 8 yard uzakta kalarak sadece bir kişinin etkilenmesi sağlanır.

Boss çekildiği anda tüm oda Gaseous Blight ile dolar. Bu gaz her 2 saniyede bir Shadow hasarı verir. Her 30 saniyede bir Boss Inhale Blight (gazı içine çekmesi) cast eder. Inhale Blight, Geseous Blight‘ın hasarını azaltırken tanka verdiği hasarı da %30 arttırır. Boss 3 kez Inhale Blight yapar ve 3 kez stacklenip verdiği hasarı %90 artırır. 4. kez içine çekeceği zaman Pungent Blight cast ederek yaklaşık 50k Shadow hasarı verirerek yeniden tüm oda Gaseous Blight ile dolar ve normal melee hasarı vermeye başlar.

Pungent blighttan sağ çıkabilmek için tüm raidin Inoculated buffiını alması gerekir. 3 kişi Gas Spore’un hedefi olur.

Herkes Gas Spore alan oyuncunun 8 yard yakınına gelmek zorundadır. Eğer melee’de kimse GasSpore almadıysa bir range hemen melee’ye koşarak onların bu buff’ı almaslarını sağlar. Eğer 2 melee bu buff’ı alırsa biri rangelere koşar. Herkesin sporelanması için iyi bir iletişimin kurulması gerekir. Spore’lar 12 saniye sonunda patlayarak 1 stack Inoculated oluşmasını sağlayarak yaklaşık 2k Shadow hasarı verir. Bundan sonra hızlı bir şekilde oyuncuların yerlerine geçip birçok kişinin Vile Gas’dan hasar almaması sağlanmalıdır.

Fight sırasında tanklar stacklenen Gastric Bloat adında bir debuff alırlar. Bu debuff, verdikleri hasarı %10 arttırır, ancak debuff 10 stacke ulaştığında tank patlar ve tüm raide 50k hasar verir. Bu yüzden 9 stackte bir tankların değişmesi gerekir. debuff 100 saniye bounca devam eder. Bu sebeple tankların değişim rotasyonunun 10. stack olmamasını sağlamak çok iyi ayarlanması gerekmektedir.

Bu bir DPS fightıdır. 5 dakika sonra Festergut enrage olur.

Leave a comment