THE LICH KING

Yetenekleri

Faz 1: (%100 – %70)

* Summon Drudge Ghouls: 3 saniye içinde 3 adet Drudge Ghoul çağırır.
* Summon Shambling Horror: Shambling Horror çağırır. Bu add stunlanabilir.
o Enrage: Yapılan fiziksel hasarı %200 artırır. 1.25 sn cast süresi ve 7 sn cd’si vardır.
o Frenzy: 10 dakika boyunca caster’ın saldırı hızını %50 ve yapılan fiziksel hasarı %100 artırır.
o Shockwave: Caster’ın önündeki 20 yardlık konik alana yaptığı %150 silah hasarı veren vuruştur.
* Necrotic Plague: Atılan hedef üzerinde 15 saniye süresince kalan bir debuff’tır ve her 5 saniyede bir 50,000 (25man’de 100,000) Shadow hasarı verir. Eğer hedef bu etki ile veya etki sonunda ölürse bu etki bir stack daha alır ve yakındaki bir oyuncuya veya mob’a sıçrar. Eğer bu debuff dispell edilirse stack kaybeder ve yakındaki bir oyuncuya veya moba sıçrar. Bu debuff her sıçradığında Lich King’in gücü artar.
o Plague Siphon: Yapılan hasarı %2 artırır. Her Necrotic Plague sıçradığında stacklenir. 30 saniye sürer ve 500 kez stacklenebilir.
* Infest: 50,000 yard içindeki herkese 6,5k ile 7,5k (25man’de 9,5k ile 10,5k) arasında Shadow hasarı verir. Buna ek olarak her saniye oyuncunun aldığı Shadow hasarı artar. Bu etki oyuncunun HP’si %90’ın üzerine çıktığında silinir.
* Summon Shadow Trap: Sadece Heroic versiyonda aktif olan büyüdür.

Faz 1.5 (%70)ve 2.5 (%40)

* Remorseless Winter: Devasa bir kıs fırtınası yaratır ve 45 yard içindeki tüm oyunculara her saniye 7-8k (25man’de 9-10k) arasında Frost hasarı verir.
* Pain and Suffering: Caster’ın önündeki konik alana 3k (25man’de 5k) Shadow hasarı verir. Buna ek olarak her 3 saniyede bir 500 (25man’de 800) Shadow hasarı alır. 5 kez stacklenir.
* Summon Ice Sphere: 1 adet Ice Sphere çağırır.
o Ice Burst: Ice Sphere hedefine ulaştığında 10 yard içindeki herkese 9.5-10k (25man’de 14-15k) arasında Frost hasarı verir ve onları geriye doğru fırlatır. Bu fırlatılış platformun uzundan düşülmesine sebep olur.
* Raging Spirit: Hedefin ruhundan bir parça koparıp bir adet Raging Spirit çıkarır ve hedefe saldırmasını sağlar.
o Soul Shriek: Çıkan Raging Spirit önündeki 15 yardlık alan içindeki herkese 19-21k (25man’de 28-30k) Shadow hasarı verir ve 5 saniye süresince silence eder.
* Quake: Deprem dalgaları yollayarak platrormun köşesinin yıkılmasına sebep olur.

Faz 2: (%100 – %70)

Bu fazda Infest devam eder.

* Soul Reaper: Hedefine %50 silah hasarı verir ve hedefine Soul Reaper etkisi bırakır. Bu etki, 5 saniye sonra 50,000 (25man’de 60,000) Shadow hasarı verir ve caster’ın hızını 5 saniye boyunca %100 artırır.
* Defile: Rastgele bir hedefe attığı büyüdür. Bunu alan oyuncunun altında siyah bir alan oluşur. Bu alanın içinde kalan oyuncular her saniye 3k (25man’de 5k) Shadow hasarı alır ve alanın her saniye daha da büyümesine sebep olur. 30 saniye boyunca alan orada kalır.
* Summon Val’kyr: Bir Val’kyr Shadowguard çağırır. Bu mob, bir oyuncuyu yakalar ve platformun köşesinden o oyuncuyu atar.
o Life Siphon: Sadece Heroic Mod’da aktiftir. Val’kyr Shadowguard bir hedefe 2k Shadow hasarı verir ve yaptığı hasarın 10 katı kendini healler.

Faz 3: (%40 – %10)

* Harvest Soul: Hedefin ruhunu emmeye çalışır ve 6 saniye süresince her saniye 7,5k (25man’de 15k) Shadow hasarı verir. Eğer bu süre sonunda oyuncu hala yaşıyorsa hedefin ruhu Frostmourn’a yollanır. Frostmourn’un içinde hedef her saniye 2k Shadow hasarı alır.
* Harvest Souls: Sadece Heroic Mod’da aktiftir. Tüm oyuncuların ruhlarını emmeye çalışır ve bitene kadar her saniye 2k Shadow hasarı verir. Eğer bu süre sonunda oyuncu hala yaşıyorsa hedefin ruhu Frostmourn’a yollanır.
* Harvest Soul: Düşmanının ruhunu çalıp gücünü ve boyutunu artırır. Eğer oyuncu Harvest Soul yapıldığında veya Frostmourn içinde ölürse Lich King hasarını %10 artırır ve 10 kez stacklenir.
* Vile Spirits: 30 saniye sonunda düşmanlara saldıracak olan 10 adet Vile Spirit yaratır.
o Spirit Burst: Kendini kurban ederek 5 yard içindeki herkese 18-21k (25man’de 28-31k) arasında Shadow hasarı verir.

Spirit Warden

* Soul Rip: Spirit Warden’ın Terenas’a yapıtığı chanelling saldırıdır ve 8 saniye boyunca her saniye Shadow hasarı verir. Magic debuff’tır ve dispellenebilir.
* Dark Hunger: Spirit Warden’in üzerinde bulunan Aura’dır ve yaptığı hasarın yarısı kadar kendinisini healler.

Terenas Menethil

* Light’s Favor: Terenas üzerindeki Auradır ve her saniye Terenas’ı 5k healleyerek HP’si oranında yaptığı hasarı artırır.

Faz 4: (%10)

* Fury of Frostmourne: Tüm oyunculara 1,000,000 Shadow hasarı verir oyuncular release spirit yapamaz veya ressurrect yapılamaz. +. fazın başında bunu cast eder.
* Raise Dead: Ölen tüm oyunculara channel ettiği büyüdür ve kendi kölesi olmaları için oyuncuları yeniden canlandırır.

Terenas Menethil

* Restore Soul: Tüm oyuncuların ruhlarını geri vererek onları canlandırır. Platformun üzerindeki oyuncular için geçerlidir ve daha sonra Tirion buzdan çıkar.

Raid Organizasyonu

Faz 1: (%100 – %70)

Bu fazda raid Healer/Melee ve Range DPS olacak şekilde 2 gruba ayrılır. Main Tank arkasını merdivenlere dönüp Lich King’i raide arkası dönük olarak merdivenlerin hemen önünde konumlandırılmalıdır. Off-tank MT’nin sağında kalıp çıkan addleri tauntlayıp toplamalıdır. Bu addler, Necrotic Plague ve Shambling Horrorların öldürülmesi için gereklidir.

Tüm fight boyunca healerlar Infest’in verdiği saharla uğraşmak zorundadır. Bu debuff, oyuncu HP’si %90 olana kadar devam eder ve verdiği sahar zamanla artar. Shambling Horror çıkana kadar sadece Boss’a DPS yapılır. Shambling Horror çıktığında off-tank bu add’i raide arkası dönük olarak tanklar ve add’in yaptığı shockwave ve cleave’den raidi korumuş olur.

Lich King bu fazda Necrotic Plague cast eder. Bu sebeple bu fazda sadece dispeller ile ilgilenen bir healer olmalıdır. Bu healer Necrotic plague alan oyuncuları hemen uyarmalıdır. Uyarılan oyuncular hemen Shambling Horror’ın arkasına geçmeli ve dispell olana kadar beklemelidir. ASLA SHAMBLING HORROR’IN ARKASINA GEÇMEYİN, yoksa ölürsünüz. Sadece poposunun yanında bekleyin ve dispell olunca geri dönün. Dispellere bakacak olan healer sadece 3 saniye beklemelidir. 3 saniye sonunda oyuncu Shambling Horror’ın yanına gitmiş olsun veya olmasın kesinlikle dispell edilmelidir yoksa Necrotic Plague 5. saniyenin sonunda oyuncuya tek atar ve Lich King daha fazla vurmaya başlar. Shambling Horror’ın yanına gittiğinizde Necrotic Plague ya horrora veya bir başka add’e geçecektir. Asıl istenilen budur. KİMSE HORROR’LARA DPS YAPMAMALIDIR!!! DPS yapmaya gerek yok çünkü Necrotic Plague zaten bu addleri öldürecektir. Debuff horror ve Drudge Ghoullar arasında dolaşıp ghoulları öldürecek ve stacklenecektir. Daha sonra da Shambling Horror’ı öldürecektir. Bu noktada HUNTERların dikkat etmesi gereken nokta; En az 1 hunter Shambling Horror enrage olduğunda dispel etmelidir yoksa OT’a 40k vurur. Ne kadar fazla ghoul varsa Shambling Horrorlar o kadar hızlı ölürler. Bu noktada herkes Lich King’e nuke yapmalıdır. Eğer melee ghoullardan aggro aldıysa sorun olmaz çünkü 2-3k kadar vururlar.

Faz 1.5: (%70)

Boss’un canı %70 olduğunda ilk ara faz (Faz 1.5) başlar. Bu noktada Boss odanın ortasına gelere Remorsless Winter cast etmeye başlar. Odanın en köşesinde buzdan yeni bir çıkıntı olur. Tüm raid %70 olmadan bu noktada gelmelidir yoksa Remorsless Winter sebebiyle ölürler.

Offtank köşeye gelerek addleri tutmaya devam eder. Bu noktada Necrotic Plague onları öldürecektir. Rangeler ve Healer/Melee 1. fazdaki gibi iki ayrı grup olarak durmalıdır. Hemen yerlerine geçip kesinlikle addlerden UZAK durmalıdır. Eğer herhangi bir durumda necrotic plague alırsanız hemen off-tankın yanına gitmelisiniz, yoksa çok fazla soruna neden olursunuz. Eğer odanın ortasında kalırsanız yüksek ihtimalle ölürsünüz.

Herkes yerleştikten sonra Rangeler sadece Shambling Horrorlar öldükten sonra ghoulları öldürebilirler. Bu noktada sadece OT dispellenmelidir. Fight sonuna kadar bir daha Necrotic Plague ile uğraşmak gerekmeyecektir.

Lich King’den çıkan Ice Sphere’lar olacaktır ve bunlar bir oyuncuyu seçerler. Yaptıkları hasar düşüktür ama hemen Rangeler tarafından öldürülmelidir. Eğer köşelere ulaşırlarsa etraflarındakileri fırlatıp öldürürler. Bunlar addlerden önce öldürülmelidir. Bu fazda Boss grup olarak oyunculara Pain and Suffering cast ederek 2-3k hasar verir. Bu yüzden range oyuncular yardımcı olmak için biraz açılmalıdır.

Bu fazda Rastgele bir oyuncuya Raging Spirit cast edilir. Bu oyuncular hemen tanka koşmalı ve add’in çıkmasını beklemelidir. Bu add tanklanmalıdır ve ankın arkası Lich King’e bakmalıdır. Tüm DPS bu addlere yapılmalıdır. Bu addler Soul Shriek yaptığında tanka 18*21k hasar verir ve silence yapar. Silence dispel edilebilir. Melee bu noktada bu add’in önüne kesinlikle geçmemelidir. Buradan alacakları bir hasar ve Lich King’den gelecek olan bir DoT kesinlikle öldürür. Raging Spiritler 20 saniyede bir çıkar ve hemen öldürülmelidir. Bu fazda 3 adet Raging Spirit çıkar ve 3. çıktığında 2. faz başlar.

Faz 2: (%70 – %40)

2. Faza geçişte Range’ler kesinlikle kalan ve çıkan son Ice Sphere’leri öldürmelidir. Buna dikkat edin. Bu noktada OT addleri, MT ise Lich King’i alacaktır. MT orta halkanın en doğusunda durmalı ve raid hemen Lich King’in arkasında kalmalıdır. OT batıda kalacak şekilde Raging Spirit’i odanın ortasında kalacak şekilde tanklamalıdır. Warlock’lar köşede portal açmalı ve oradan DPs yapmalıdır. Val’kyr’ler onları yakalayıp aşağıya attıklarında teleporta basıp platforma geri dönebilirler.

Bu noktada herkes Raging Spiritlere nuke yapmalıdır. Arthas 3 Val’kyr çağırıp bu addler bu 3 oyuncuyu köşeye taşıyıp platformdan aşağıya atacaktır. Val’kyr’ler yere indiklerinde raid hemen 2 melee ve 2 Range olarak 4 gruba ayrılmalıdır. Melee maksimum uzaklıktan DPS yapmalı ve Rangeler ise biraz geriye gidip uzaklaşarak DPs yapmalıdır.

Tanklar için; Lich King MT’ye Soul Reaper atar ve OT’nin 5 saniye içinde Lich King’i tauntlaması gerekir yoksa MT muhtemelen ölecektir. Soul Reaper 5 saniye sonrasında 50-60k vurur ve hemen sonrasında Lich King’den de 20k yemesi neredeyse bütün tankları öldürür. Çok zorunlu olan durumlarda CD açılabilir. Hasar alındıktan sonra tanklar eski düzenine geri dönebilir.

Bu noktada Val’kyr’ler köşelere gitmeye çalışacaktır. Hemen Trapler, shockwave ve paladinlerden HoJ kullanılmalıdır. Hepsi stacklenmemeli yoksa diminishing returns sebebiyle immune olup hızlıca gitmelerine sebep olunabilir. 3. Val’kyr yere indikten sonra bu yavaşlatmaları kullanın. Aynı zamanda kidney veya ikinci bir stun da yerler. Köşeye gitmeden tüm kullanabileceğiniz özellikleri kullanın ve öldürün.

Aynı zamanda Defile ile de uğraşmak zorunda kalacaksınız. Lich King 1 kişiye Defile atar ve o kişi HEMEN oradan uzaklaşır (kuzeye veya güneye) ve geriye kalan herkes addlere DPS yapmaya devam ederek seçilen kişiden uzaklaşır. Defile alan kişinin altında siyah bir alan çıkar ve saniyede 4-5k sahar verir. Büyüklüğü verdiği hasarla ve o anda içinde bulunan kişi sayısı oranında artar. bu sebeple Val’kyr’ler geldiğinde hemen 4 gruba ayrılmak gerekir.

Tanklar bulundukları yerleri hemen değiştirirler.

Boss’un canı %42-43’e gelene kadar fight bu şekilde devam eder. Daha sonra güney köşeye doğru hareket edilmelidir. Lich King’e yapabildiğiniz kadar DPS yapın ve eğer Val’kyr gelirse Boss’u %40’a kadar indirin. %40 olduğunda merkese geçerek platformun sonuna yeni bölgeyi ekler. Eğer Val’kyr sizi taşırsa yeni çıkan platforma bırakacaktır. Her durumda tüm raid güney köşede olmalıdır yoksa Remorsless geride kalan kişileri öldürür.

Faz 2.5: (%40)

Faz 1.5’da olduğunun aynısıdır sadece bu fazda 3 yerine 4 Raging Spirit çıkar. 4. geldiğinde 3.’ye DPs yapıyor olacaksınız. 3. fazda sadece Lich King’le ve Vile ile uğraşmak için 3. add çıktığında Heroism verilmelidir.

Faz 3: (%40 – %10)

Bu noktada en hızlı şekilde 3. ve 4. addleri öldürmelisiniz. Tanklar üst üste gelmeli, melee hemen addlerin arkasında olmalı ve Range ise uzakta kalmalıdır. 3. faza başladıktan 15 saniye sonra Lich King Vile Spirit’leri çağırır. Bu noktada kalan addleri öldürmeniz için 20 saniyeniz daha vardır. Hemen sonrasında Vile Spiritlerden uzak kalmalısınız çünkü oyuncuları takip etmeye başlarlar. Eğer birisine ulaşırlarsa 5 yard içinde 15k kadar hasar veren bir AoE yaparlar. 2 tanesinin patlaması wipe sebebidir. Her türlü yavaşlatma, Snare, Root özelliğinizi kullanın veya OT bu addleri alsın ve tüm patlamaları yesin.

Bu fazda Val’kyr veya Infest yok ama onun yerine Harvest Soul ve Defile ile uğraşmanız gerekecek. Harvest Soul, 6 saniye süresince 45-90k arasında hasar verir, bu yüzden healerlar çok tetikte olmalıdır. Eğer Hevest Soul alan hedef olursa Lich King 15 saniye boyunca Enrage olup verdiği hasarı %200 artırır ve tankınız muhtemelen ölür. Eğer hedef yaşarsa, 1 add ve Kral Terenas ile birlikte Frostmourn’un içine girer. Eğer DPS iseniz Terenas’ın biraz aggro tutmasını bekleyin ve add’e nuke yapın. Eğer bunu yapmaz ve aggro alırsanız ölürsünüz ve Lich King enrage olup tankınızı öldürür. Eğer healer iseniz Terenas’ı healleyin, gerisini o halledecektir. Sıklıkla add Terenas üzerine channel yapacaktır. Bu casti kesinlikle interrupt etmelisiniz yoksa Terenas ve siz de ölürsünüz. Eğer add ölür de kurtulursanız fighta geri dönersiniz.

Bu noktada tüm raid Defile’a dikkat edip biraz etrafa yayılmalıdır. MT Lich King’i sol veya sağ tarafta tanklar ve Vile Spirit çıktığında Boss’u diğer tarafa taşır. Aynı şekilde Addleri CC’leyip veya OT kullanıp öldürebilirsiniz.

İkinci bir yaklaşım da, Lich King’in odanın ortasında tanklanması ve herkesin etrafa yayılmasıyla yapılabilir. Her 60 saniyede bir Vile’ları çağıracaktır. Vile çıktığında Boss’a nuke yapmaya devam edin ve 20 sanşye sonra etrafa dağılın. Bu noktada addleri CCleyin veya OT alsın. Defile’a dikkat edin.

Lich King’in HP’si %10’a gelene kadar fight bu şekilde devam eder.

Lich King’in HP’si %10 olduğunda herkesi Frostmourn ile öldürür. Bu noktada KESİNLİKLE release yapmayın. Burası olağan bir durumdur. Lich King’in konuşmalarından sonra Terenas tüm oyuncuları yeniden canlandıracaktır. Canlandıktan sonra sonra Lich King’e nuke yapabilirsiniz.

Leave a comment